event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na szkolenie

Ślad węglowy jako miara wpływu na klimat – praktyczne szkolenie
dla Operatorów Systemów Elektroenergetycznych
z wyliczania śladu węglowego organizacji i produktu

6-7 marca 2024 r., Słok k.Bełchatowa (hotel Wodnik)

  1. W trakcie szkolenia omówione zostaną możliwie jak najbardziej precyzyjnie obowiązki raportowe, które mogą dotyczyć Operatorów Systemów Elektroenergetycznych.
  2. Omówione zostanie praktyczne zastosowanie wynikające z wyliczenia śladu węglowego – użyteczność, korzyści, konsekwencje.
  3. Omówione zostaną kategorie z Zakresu 3 w śladzie węglowym organizacji, istotne dla Operatorów Systemów Elektroenergetycznych ze wskazaniem: jakie dane zbierać (z jakich wydziałów będą potrzebne dane), jakie wskaźniki pozyskać.
  4. Docelowo w programie szkolenia uwzględnione zostaną również zagadnienia zgłoszone przez uczestników dotyczące wątpliwości w zakresie śladu węglowego pod warunkiem przesłania ich na adres pachucki@ptpiree.pl do dnia 14 lutego 2024 r.
  5. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną również doświadczenia praktyczne z wyliczania śladu węglowego w GK PGE S.A.

Informacje i zgłoszenia

  • Udział w szkoleniach jest odpłatny i wynosi 2.100/2.300 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W celu zgłoszenia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Pliki do pobrania na adres: teszner.k@ptpiree.pl oraz dokonanie płatności w terminie wskazanym na formularzu.
  • Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu płatności otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz wszystkie szczegóły techniczno-organizacyjne dotyczące szkolenia.